NIT DELS ESTELS

Per realitzar la Pre - Inscripció correctament és precís omplir tots els camps.

Nom:
Cognoms:
D.N.I.:
Telf.: 

Amb la inscripció al curs/activitat,  AUTORITZO a les entitats organitzadores a enregistrar la meva imatge per mitjà de video i/o fotografia, i a difondre-la, publicar-la o comunicar-la per qualsevol mitjà, inclòs internet i les xarxes socials, amb finalitats de promoció i difusió dels seus serveis i activitats. La fotografia i l'enregistrament es podrà conservar amb finalitats de documentació.